top of page
טובשבט2.jpg

מתנות לט"ו בשבט

ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות,  נהוג לאכול ביום זה מפירות ארץ ישראל, במיוחד מפירות שבעת המינים, ויש הנוהגים לערוך בו "סדר ט"ו בשבט".


בקולקציה שלנו לט"ו בשבט - מגוון פרחים ועצי מתכת בחיתוך לייזר והדפסה צבעונית - סידרה ייחודית בפיתוח שלנו. זרי פרחים שיישארו לעולם ולא ייבלו. 
ומגוון של קישוטי קיר או מעמדים משולבים עיטורים מעולם הצומח ומוצרים שימושים בהשראת החג הפורח.

      הלכה ומסורת

    ט"ו בשבט מכונה במקורותינו ראש השנה לאילן. "שכבר עבר רוב ימות הגשמים, ועלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטים מעתה" (מסכת ר"ה) מנהג ביום זה להרבות באכילת פירות של ארץ ישראל, במיוחד מפירות שבעת המינים, ויש הנוהגים לערוך "סדר ט"ו בשבט"

    לכבוד החג קיבצנו כאן קולקציה מיוחדת שכולה פריחה כלים לסדר ט"ו בשבט, קישוטי קיר, פריטי נוי ועוד במוטיבים של טבע וצמיחה, בחלק מהמוצרים פסוקים מהמקורות וברכות להצלחה, שפע ושגשוג

    bottom of page