מתנות לט"ו בשבט

עץ רימונים ברכות

ט"ו בשבט מכונה במקורותינו ראש השנה לאילן. 

"שכבר עבר רוב ימות הגשמים, ועלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטים מעתה" (מסכת ר"ה)

מנהג ביום זה להרבות באכילת פירות של ארץ ישראל,

במיוחד מפירות שבעת המינים, ויש הנוהגים לערוך "סדר ט"ו בשבט"

לכבוד החג קיבצנו כאן קולקציה מיוחדת שכולה פריחה

 כלים לסדר ט"ו בשבט, קישוטי קיר, פריטי נוי ועוד

במוטיבים של טבע וצמיחה, בחלק מהמוצרים פסוקים מהמקורות וברכות להצלחה, שפע ושגשוג