top of page
מתנה עוד 1.jpg

מתנות לרופאים / עו"ד

רוצים להודות לרופא מטפל? לעו"ד?

לפניכם מגוון מתנות מיוחדות, מקוריות ומשמעותיות.  תפילת הרופא בשני דגמים בעברית ובאנגלית, התפילה חוברה על ידי הרמב"ם שהיה רב וגם רופא

תפילת העורך דין והשופט בעברית ובאנגלית

bottom of page