top of page
12.jpg

סכיני חלה ומלחיות לשבת

הרגע הזה בו בני הבית יושבים בדממה מסביב לשולחן החגיגי ומחכים לפריסת החלה, השולחן ערוך ומוכן לסעודה. לכל אחד מבינינו יש את הרגע הזה צרוב בזכרון, כל אחד ושולחן השבת שלו, וגם אם נתרחק לשבת למקום אחר, תמיד הרגע הזה של בציעת החלות יחזיר אותנו לשולחן המוכר שלנו.

סכין חלה לשבת היא מתנה מקסימה למארחים, למסיבת אירוסין, למארח בחו"ל, לחתן שהצטרף למשפחה ועוד​ 

 מנהג ומסורת

מעניין שעל פי ההלכה יש מחלוקת אם מותר לבצוע את החלה ביד, אבל כולם הסכימו על כך שיש צורך בסכין לסמן את מקום הבציעה.

זו גם הסיבה לצורתה המסורתית של החלה - צמה, כדי שיהיה נוח לבצוע אותה. יש ענין להתכונן לשבת ואחת המשימות בהתכוננות זו היא להשחיז את סכין החלה.

סכין חדש לחלה לראש השנה - סגולה לפרנסה

בספר סגולות ישראל מובא בשם הגאון הקדוש מהרי"א מזידיטשוב זי"ע: שיקנה כל אחד בערב ראש השנה סכין חדש וישחיזנו, ומסוגל לפרנסה על כל השנה". וכן מוזכר בספר זכרון טוב שהגאון הקדוש רבי יצחק מנעסכאיז זצ"ל אמר שהחוזה מלובלין זצ"ל היה מחלק סכינים בראש השנה למקורבים לסגולה על פרנסה כמו שכתוב "חותך חיים לכל חי וכו'"

bottom of page