top of page
top
מתנות ירושלים.jpg

 לכבודה של ירושלים

במעגל השנה אנו מוצאים הרבה ימים ומועדים הקשורים לירושלים, המרכזי שבהם היום יום כ"ח אייר, יום שחרור ירושלים, וכמובן ימי התענית בהם אנו מציינים את החורבן והכיסופים למקדש. 

הרבה תיירים וישראלים שנוסעים לחו"ל מבקשים להביא איתם/לשלוח לחו"ל מוצר שקשור בירושלים כמו גם מי שמבקש מתנה לארועים משמחים כמו חתונה, ארוסין, או חנוכת בית, שהרי בכל שמחה יהודית אנו מציינים את הגעגוע וחסרון המקדש "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני".

    bottom of page