top of page
מורים.jpeg

מתנות למורים

רוצים להודות למורה? לגננת? לר"מ בסוף שנת הלימודים? לפניכם מגוון מתנות מיוחדות, מקוריות ומשמחות

מתנה עם משמעות

מתנות מקוריות, ברכות ומשפטי השראה למורים

"הדואג לדורות" (יאנוש קורצ'אק), "דע לך שכל רועה ורועה" (ר' נחמן מברסלב), "עלה למעלה עלה" (הרב קוק), מילת תודה, ברכות ועוד..

.* ניתן למתג בהזמנות כמותיות

שונות