top of page

כלים ומתנות למשלוחי מנות

אחת ממצוות חג הפורים - "משלוח מנות איש לרעהו " רבים מאיתנו משתדלים שהמשלוח יהיה לא רק טעים אלא גם אסתטי ומעוצב. אנחנו נותנים פה טוויסט ורעיונות לכלים ולשילובים של מוצרים שלנו במשלוח המנות 
גם כשמטעמים ייגמרו, מקבל המשלוח ייהנה ממתנה שתישאר.
צירפנו גם את העציץ "תודה" והפריט "אנשים טובים באמצעי הדרך" כי משלוחי המנות גם מהווים גם הזדמנות להכרת הטוב והודיה למי שעזר לנו במהלך השנה - דמיינו כמה מרגש לקבל עציץ "תודה" או "אנשים טובים באמצע הדרך" ביחד עם המשלוח