top of page

פמוטי הדלקת נרות

"לְכָה דוֹדִי לִקְרַאת כַּלָּה פְּנֵי שַׁבָּת נְקַבְּלָה"

שעת הדלקת נרות שבת היא שעה מיוחדת בכל בית, הזמן כמו נעצר מלכת, בחוץ דמדומי שקיעה, שבוע של חולין שוקע אט אט לתוך שלוה ונועם של שבת. מגוון המוצרים שלנו להדלקת נרות מוסיפים יופי ונוי מיוחד לשעה קסומה זו שבין חול לקודש.

בקולקציה פמוטי הדלקת נרות גבוהים עשויים מגזרות מתכת, וצבעונים במגוון דוגמאות, פמוטי הדלקת נרות נמוכים בעיצוב מהמם של מגזרת מתכת עדינה, מיועד לנשים שנוהגות להדליק נר לכל ילד, לאורחים ולבנות מצווה, מעמד שולחני של ברכת הנרות שנאמרת אחרי הדלקת הנרות (חלקם בדוגמאות תואמות לפמוטים) וכן מעמדים מעוצבים לגפרורים גדולים וקטנים. 

פמוטים

פמוטים 

מעמד לגפרורים

מעמדים לגפרורים

ברכת הנרות

ברכת הנרות

מצוות הדלקת הנרות מקורה כנראה בצורך בימים עברו להאיר את הבית עם שקיעת החמה כדי שיוכלו בני הבית לענג את השבת בסעודה לאור נרות. מדרשים ופירושים שונים רואים בנרות סמל לשלום ולברכה.

 

החובה להדליק נרות לכבוד שבת מופיעה רק בתלמוד ובשולחן ערוך הוסיפו את הברכה שיש שיש לברך על הדלקת הנר. שעת הדלקת נרות היא שעת רצון בה אפשר לבקש ולהתפלל על בני הבית ועל עם ישראל,  בקולקציה מעמד מעוצב לברכת הנרות כולל אחד מנוסחי התפילה הנפוצים

bottom of page