top of page
מבצעים
עצים.jpg

עץ עם ברכה

מבחר עצים צבעונים, עשויים מתכת בעיצוב צבעוני משובב עין, משולבים במילות ברכה וטקסטים משמעותיים מהמקורות בעברית ובאנגלית - הברכה לדורות ממסכת תענית "אילן אילן במה אברכך... שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך" וברכת הצלחה מתהילים א' "והיה כעץ שתול על פלגי מים...  וכל אשר יעשה יצליח".

מתנה מרגשת ומקורית שנשארת לתמיד לעסק חדש, ליופ הולדת מיוחד, למי שיוצא לדרך חדשה, לאירועי פרידה, למי שפורש לגמלאות ועוד.

bottom of page