top of page
מתנות לגבר.jpg
תמונת נושא מתנות לגבר.png

מתנות לגבר

ברכות להצלחה מהמקורות: ברכת "אילן אילן במה אברכך" ממסכת תענית, וברכת "והיה כעץ שתול על פלגי מים" מתהילים א'

הברכות משולבות במעמד מנירוסטה בצורת עץ, בתמונות, ברימוני קישוט ובתליוני קיר.

מתנה מיוחדת למורים, לימי הולדת משמעותיים, למי שיוצא לדרך חדשה, למי שפורש לגמלאות ועוד. מזכרת מרגשת לכל אירוע

מתנה עם משמעות,

bottom of page