בספר סגולות ישראל מובא בשם הגאון הקדוש מהרי"א מזידיטשוב זי"ע:
שיקנה כל אחד בערב ראש השנה סכין חדש וישחיזנו, ומסוגל לפרנסה על כל השנה".

וכיוצא בזה הובא בספר זכרון טוב שהגאון הקדוש רבי יצחק מנעסכאיז זצ"ל אמר שהחוזה מלובלין זצ"ל היה מחלק סכינים בראש השנה למקורבים לסגולה על פרנסה וכמו שכתוב "חותך חיים לכל חי וכו'"

סכין חלה שורות צבעוניות שבת שלום

מק"ט: J-6
82.00 ₪מחיר
  • סכין לחלה שורות צבעוניות

    להב- נירוסטה, ידית - פרספקס